Motorbåt med roderhaveri, draggar mot land

Sjöräddningslarm gällande en motorbåt med roderhaveri som draggar mot land. Rescue Sten A Olsson som är ute och kör åker direkt på larmet. Samtidigt bemannas Rescue Hans Kjellberg med tre besättningsmedlemmar och avgår med högsta fart mot haveristen. Rescue Sten A Olsson kommer fram först och kan säkra upp haveristen tills dess att Rescue Hans Kjellberg ankommer och tar över bogseringen in till Ellös.

Ditt namn/era namn skrivs ut här