Nödraket

Larm om nödraket i B=240 från Källstången.

Sökt av och funnet 28 fots segel båt grundstött i norra Hjärterösund.

Assisterat och bogserat till Skärhamn 2 personer ombord. God samverkan med Kustbevakningen och räddningshelikoptern från Säve på platsen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här