Vatteninträngning, Islandsberg

Larm om båt som tar in vatten vid Islandsberg. Avgår skyndsamt mot platsen med Rescue Sten A Olsson.

Väl framme är det fortsatt inträngning men motorn har precis stoppat. Visar sig att det kommit in via kylvattensystemet och inträngningen upphörde när motorn slocknade. Länsar ur vatten och bogserar in båten till Ellös. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här