Året som gått på RS Käringön - 2016

Året som gått har varit händdelserikt för RS Käringön, sammanfattat i stora drag nedan och med länkar till rapportering i olika mediekanaler. Vi önskar alla våra medlemmar, följare och vänner ett Gott Nytt år!

Stort antal uppdrag 2016

Året har varit ett av de mest intensiva i historien för stationen och totalt har vi utfört 514 uppdrag fram till skrivandets stund. 72 av dessa har varit SAR (Search And Rescue), 129 medlemssservice och 66 sjöambulanstransporter. De resterande 247 uppdragen innefattade omplåstringar utan transport, sjuktransporter, övningar, uppvisningar, annan räddnignstjänst och assistans vid kaj mm.

Motorseglare på grund i juli. Foto: Marcus Seidel

Vinter vid dödens kust

Under hösten 2015 drog projektet Gula Båtarna igång av Sjöräddningssällskapet och mediagruppen Schibsted. Projektet pågick fram till våren 2016 och syftade till att rädda liv på Egeiska havet där många flyktingar drunknat i försöken att fly oroliga områden i Mellanöstern. Projektet finansierades med hjälp av riktade donationer och sponsring, fristående från den ordinarie budgeten, och medförde att två 12-metersbåtar från Sjöräddningssällskapets Victoriaklass stationerades på ön Samos i Grekland, inte långt från Turkiet. Den klippiga och ovälkomnande nordostkusten på Samos gavs under flyktingkatastrofen namnet "dödens kust" som en följd av de många incidenter som inträffade där. Bemanningen av Gula Båtarna bestod till största del av rutinerade sjöräddare från de olika stationerna i Sverige och dessa tjänstgjorde i tvåveckorspass med kollegor från andra stationer. RS Käringön representerades över projektets gång av 7 besättningsmedlemmar vid olika tidpunkter. Tjänstgöringen på Gula Båtarna gav oss erfarenheter och minnen för livet och vi ställdes inför en rad allvarliga situationer på plats. Under vintern fram till och med våren undsattes cirka 1850 människor av Gula Båtarna. 

2 länkar nedan: 

Allvarligaste situationen besättningsmedlem från RS Käringöns ställdes inför innefattade en kantrad båt norr om Samos under natten till 28:e januari. Olyckan skördade 26 dödsoffer. (länk till SvD) 

Lyssna mer om Gula Båtarna: 

Radiointervju på lokalradiostation i norra Bohuslän med en av våra besättningsmän som tjänstgjorde i februari (länk till Radio Prime) 

 

En av många övergivna flytvästar på Samos nordostsida Foto: Marcus Seidel
87 personer ombord på Egeiska havet. 3 från RS Käringön Foto: Marcus Seidel
Strandade båtar och flyktingar på Samos ostsida Foto: Marcus Seidel

Nytillskott vid årsmötet i juni

6:e juni var det båtdop på ön och vår nya 12-metersbåt Rescue Sten A Olsson fick sitt namn. Båten är donerad av Stena AB och gudmor är Madeleine Olsson Eriksson. Dopet sammanföll med att vi samma helg stod värd för SSRS årsmöte och styrelsemöte, årsmötet hölls i Käringöns kyrka. 

Vår äldre 12-metersbåt, Rescue Ilse Sanne, stannar parallellt på stationen som utbildningsbåt samt reservbåt för västkuststationerna – vid de tillfällen hon inte används i aktiv sjöräddningstjänst på Käringön.

Läs mer (artikel i tidningen Bohusläningen)

Dop av Rescue Sten A Olsson Foto: Marcus Seidel

Den 20:e juni råkar ett stort antal unga kajakpaddlare i sjönöd vid Råön. Vi ankommer till platsen med Rescue Paul Brunes och strax därefter även Rescue Hedvig och Rescue Sten A Olsson. I samarbete med Kustbevakningsbåt KBV 430 förs samtliga 33 paddlare i säkerhet. 

Läs mer i (artikel i Göteborgs-Posten)

Midsommarhelgen fortlöpte senare samma vecka med ca 15 incidenter i närområdet, merparten sjukvårdsrelaterade

Intensiv julimånad

Som vanligt var juli månad årets mest intensiva. 

RS Käringön gästades i ett antal veckor av två kollegor från vårt Grekiska systersällskap Hellenic Rescue Team. Under tiden på Gula Båtarna arbetade vi tätt med dem och de åkte efter veckorna på Käringön också till andra stationer för att träffa besättningsmän i deras hemmamiljö samt för att utöka samarbetet organisationerna emellan.

Läs mer och lyssna (artikel och ljudfil på Sveriges Radio P4)

16:e juli sker en drunkningsolycka under mycket tragiska omständigheter utanför Ljungskile och trots återupplivningsförsök ombord på Rescue Sten A Olsson avlider en person. Våra tankar går till de anhöriga.

20:e juli inträffade en av sommarens mest spektakulära händelser då en större motorbåt sjönk sydost om Klädesholmen. Ingen person skadades under olyckan.

Läs mer (artikel i lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust, STO)  

Sjunkande motorbåt vid Klädesholmen Foto: Linus Julin

Traditionsenligt genomfördes swimruntävlingen Wet Rock Race den 29:e juli. Sträckningen går mellan Gullholmen och Käringöns hamn. Då RS Käringön är en av förmånstagarna inbringades till stationen 110.235 kr. Stort tack från oss till de eldsjälar som driver projektet och till alla frivilliga funktionärerna. Wet Rock Race kommer gå av stapeln även 2017. 

Läs mer (artikel i Bohusläningen)  

Wet Rock Race: Uppstigning efter simning vid Grindebacken, Härmanö. Foto: Marja Berg
Wet Rock Race: Efter målgång, väntan på prisutdelning. Foto: Gunnar Arwidsson

..liksom början på augusti

Vecka 32 i augusti var extremt intensiv och den frivilliga besättningen blev hårt prövad under veckan. En handfull prioritet 1 larm, bedömningsgraden SOS alarm använder för situationer med akut livshotande symptom eller olyckor, inföll relativt tätt. I de flesta fall var utgången lycklig men ett liv stod inte att rädda under veckan. Här finns våra tankar också hos de anhöriga.

Internationellt besök i september

I september stod SSRS och RS Käringön värd för IMRF crew exchange då sju sjöräddare från europeiska länder besökte sjöräddningsstationen på Käringön. IMRF (International Maritime Rescue Organisation) är en internationell organisation för SSRS och liknande organisationer och  Crew exchange projektet syftar till att deltagarländerna skall utbyta erfarenheter med varandra genom samverkan och övningar tillsammans. På Käringön fick deltagarna från de olika organisationerna i Danmark, Frankrike, Holland, Island, Storbritannien och Tyskland bl.a. prova på de olika båttyperna hos deras svenska motsvarighet SSRS samt öva tillsammans. 

Läs mer om IMRF Crew exchange(länk till IMRF hemsida)

Utbildning under lågsäsong

Under vinter, vår och höst genomför RS Käringön normalt handhavandekruser för 8-metersbåtar och Rescue Runners - och så även under 2016. Frivilliga från hela Sverige gästar då stationen, och ön, regelbundet och i höstas genomfördes utöver ovanstående även utbildning av framtida instruktörer för Räddningsmannakurser. Kursverksamheten drivs operativt generellt av instrukörer från RS Käringön och andra stationer samt av huvudkontorets utbildningspersonal. SSRS utbildningsverksamhet på ön är växande.  

Utbildning på Käringön hösten 2016 Foto: Mats Ryde
Räddningsmannakurs hösten 2016. Foto: Mats Ryde

Framtid 2017

I ett led i utvecklingen av stationens nationella utbildningfunktion, samt det stora antalet sjöräddningsfall i närområdet, är processen för byggandet av ett stationshus på Käringön igång. I skrivandets stund är vår projektgrupp i slutfasen av arbetet med en planändring för den tilltänkta marken - för att möjliggöra att bygglov beviljas. Då processen är pågående ber vi att få återkomma med utvecklingen i ärendet men vi hoppas kunna börja bygga under 2017. Nedan en vink om hur det tänkta huset kommer se ut i form av ett pepparkakshus. 

Pepparkaksstationshus Foto: Emma-Kara Nilsson

Gott Nytt År önskar RS Käringöns besättning!

Rescuerunner i solnedgång i slutet av december 2016 Foto: Marcus Seidel

Ditt namn/era namn skrivs ut här