Vår historia

Nedan följer en historiebeskrivning för RS Käringön i valda delar. Delar av informationen nedan återfinns också på sidan om historiken kring vårt stationshus - då stationens historia och historiken kring stationshuset av uppenbara skäl är sammanflätade.

"Vi litar på gud och Justus A Waller"

Justus A Waller

1920 - Den med segel och motor försedda sjöräddningskryssaren Justus A Waller levererades 1920 till den vid samma tid nyinrättade räddningsstationen på Käringön. Uppdragen bestod främst i att under höst, vinter och vår assistera fiskeflottan och handelssjöfarten. Lokaliseringen till Käringön motiverades av det strategiska läget längst ut i väster. Räddningsstationens aktionsområde var i första hand farvattnen söder, väster och norr om ön. Justus A Waller är byggd 1919 vid Fridshems varv i Lysekil.

1926 - 28:e februari går den svenska ångaren SS Svecia på grund strax norr om Härmanö huvud. Justus A Waller med besättning undsätter besättningen på 16 personer, samt senare även en tullman som ombordstigit på fartyget, innan Svecia slutligen förliser. Svecia var på väg från Menstad i Norge till Uddevalla lastad med norsk salpeter och kiseljärn. Källa: boken "Träbiten 153" föreningen allmogebåtar samt siten "wrecksite.eu".

1929 - Den Engelska skonerten Macalla, på väg hem med virke från Norrland, grundstöter sydost om Käringön den 9:e december. Hon strandar på Koppholme Flu utanför Kråksundsgap. Den sista anteckningen i fartygets loggbok ger en aning om händelseförloppet och vad Justus A Waller och räddningman Justinius Emilius Berlin och sjöräddarkollegor uträttade den natten: "Orkanartad storm. Fartyget läck och svårt att manövrera. Klockan 03:30 grundstöter fartyget på den svenska västkusten. Fartygets besättning och kaptenens fru och dotter räddas under mycket dramatiska omständigheter av besättningen på livräddningsbåten Justus A Waller, varvid besättningen på livräddningsbåten visade ett utomordentligt gott prov på mod och gott sjömansskap. Kapten Robert Bewley dog av strapatserna han ådragit sig för att rädda sitt fartyg. Kaptenen jordfästes i Käringöns kyrka under sedvanliga former. Stor tillslutning av öns befolkning". Källa: boken "Livräddarna" av Sigvard Berlin samt boken"fyrhistoria kring Kråksundsgap" av Eric Jacobsson/Morlanda hembygdsförening.

Sjöräddningskryssaren Justus A Waller vid sin boj i sundet mellan Käringön och Vedholmen. Fotot bör vara från 1940-talet, bildkällan är okänd. Räddningskryssaren är fortfarande seglande, men har jämfört med sitt ursprungliga utseende försetts med styrhytt. I bakgrunden syns det utsiktstorn från vilket stationens aktionsområde bevakades. 

Foto: Okänd

Bilden nedan är troligtvis från 1950-talet (den hänger i affären). Räddningsstationen har flyttats in till den plats som SSRS fortfarande disponerar på Skeppersholme. Justus A Waller är ombyggd ytterligare en gång med större styrhytt och minskad rigg. 

Foto: Okänd

1962 - Den 20 maj omstationeras Justus A Waller till Gryts sjöräddningsstation. Räddningskryssaren Dan Broström II, byggd år 1930 vid Ystads varv, stationeras på Käringön. "Vi litar på gud och Justus A Waller" var ett välkänt talessätt på ön under tiden Justus A Waller var stationerad där. Detta ger en bild av förutsättningarna för livet i det yttersta öbandet under denna tid - där stora risker i anknytning till livet vid havet och en stark religös övertygelse satte tydlig prägel. Sjöräddningsstationens centrala roll på ön kan också tolkas in i frasen. 

Dan Broström 2. Foto: Okänd

1967 - Detta år tar Sjöräddningssällskapet leverans av en ny revolutionerande räddningskryssare, som är framtagen efter rekommendation från en dansk-norsk-svensk kommite, tillsatt av Nordiska rådet för att höja sjösäkerheten i Skagerack och trygga farvattnen ut mot Nordsjön. Kommiten rekommenderade med anledning av den ökade färjetrafiken i detta vattenområde att en räddningskryssare av hög kapacitet och effektivitet skulle stationeras i närheten av Lysekil. Räddningskryssaren Dan Broström stationeras i enighet med detta på Käringön. En vecka efter leverans avgick R/K Dan Broström till Saint Malo-Dinard till för att visas upp på den 10:e Internationella Sjöräddningskonferencen där Dan Broströms vattenridåsprinkleranläggning i relingen runt hela skeppet, varmluftsblåsningen i brädgången, hydraliska kranen för sjösättning av däcksbåten, ankarspelets hydraliska manövrering från styrhytten, samt räddningskryssarens automatiskt uppblåsbara räddningsnätflotte kunde visas upp. Källa: Sjöräddningssällskapets minnesskrift

Räddningskryssare, R/K, Dan Broström, byggd 1967. Foto: Sjöräddningssällskapets minnesskrift

Sjöräddningsstationen på tidigt 1970-tal (bilden hänger i passagerarfärjan Knapes passagerarutrymme).

1978 - Räddningskryssaren Dan Broström kompletteras med en snabbgående räddningsbåt. Båten heter R/B Gerda Hansson och är stationerad på Käringön åren 1978-88, efter att tidigare ha tillhört RS Rörö. Gerda hade karaktärisktiskt utseende med bl.a blått plexiglas runt flybridgen och var tillverkad av amerikanska Uniflite 1974. Designen var således i tidstypisk stil för sportfiskebåtar i landet. Under de sista åren av sitt liv tjänstgjorde Gerda Hansson som dykbåt. Hon sjönk efter en explosion i Grönemad utanför Grebbestad 2007.

R/B Gerda Hansson. Foto: Okänd
R/B Gerda Hansson. Foto: Okänd

1980 - Natten till den 18:e januari seglar bulkfartyget Star Clipper på Almöbron, på väg in till Uddevalla. Almöbron, som sammanlänkar Tjörn med fastlandet i höjd med Stenungsund, kollapsar och 7 fordon hinner försvinna över vägkanten ner i vattnet innan trafiken stoppas. 8 personer omkommer. 

Star Clipper vid Almöbron 1980. Vykort Carla-förlaget, Lysekil

År 1988 stationeras R/B Ellen Landin på Käringön. Hon är donerad av Gunnar och Ellen Landin från Fiskebäckskil och tillhör den nya båtserien Eskorten.

R/B Ellen Landin avlöser Gerda Hansson 1988
R/B Ellen Landin. Foto: SSRS

1989 - Räddningskryssaren Dan Broström går in på Djupviks varv, Tjörn, för en omfattande renovering. Nytt däckshus, ny inredning, nytt maskineri är några av delarna i denna livstidsförlängning av räddningskryssaren, som återlevereras till Käringön i toppskick i början av 1990. 

Den 7:e april 1990 brinner passagerarfärjan M/S Scandinavian Star på rutt mellan Oslo och Fredrikshavn. 159 personer omkommer. Branden inträffar i höjd med Väderöarna i norra Bohuslän vid tvåtiden på natten. R/K Dan Broström och R/B Ellen Landin assisterar i räddningsarbetet.

R/K Dan Broström vid M/S Scandinavian Star. Foto: Jon P. Evensen

De efterföljande åren inträffar ytterligare två färjekatastrofer i eller i anknytning till svenska vatten. RoRo fartyget M/S Jan Heweliuz sjunker natten till 14:e februari 1993 i Östersjön på väg från Swinoujscie till Ystad, 55 personer omkommer. Natten till 28:e februari 1994 sjunker M/S Estonia på rutt Tallin - Stockholm och 852 personer omkommer. Ovanstående tre färjekatastrofer på relativt kort tid kom att prägla sjöräddningsarbetet i hela världen den närmast efterföljande tiden. Vid utveckling av Sjöräddningssällskapets båtar i Victoria-klassen, som debuterade senare på nittiotalet, var bl.a. lång aktionstid en av många högt prioriterade punkter.  

1998 - Sjöräddningssällskapet moderniserar sin flotta och den nyaste och modernaste räddningsbåten i Victoria-klassen, Rescue Lars Prytz - donerad av Lars Prytz, stationeras vid Käringöns sjöräddningsstation. 

Rescue Lars Prytz i SSRS 90-tals färgprofil Foto: Adam Goll-Rasmussen

1999 - Natten till den 8:e juli uppstår i passagerarfärjan M/S Prinsesse Ragnhild, på rutt mellan Kiel och Oslo, brand i maskinrummet. Händelsen sker strax utanför Göteborg. Ett stort räddningspådrag påbörjas strax efter nödanropet och de drygt 1300 passagerarna evakueras under lugna omständigheter. En passagerare avlider av medicinska skäl strax efter evakueringen. Väderförutsättningar och omständigheter i övrigt är i detta fall gynnsamma. Ovanstående gör sammantaget att 90-talets fjärde färjekatastrof i anknytning till svenska vatten undviks. Från RS Käringön deltar Rescue Lars Prytz samt Dan Broström.

M/S Prinsesse Ragnhild utanför Göteborg. Foto: Göta Helikopterbataljon, Säve

2000 - Räddningsstationen kompletteras med en räddningsbåt som tidigare varit stationerad i Fjällbacka. Den 7 meter långa RIB-båten Thomas Stenberg stationeras på Käringön.

Rescue Thomas Stenberg Foto: RS Gävle

2001- Ingrid Bewley, dotter till kaptenen på Macalla som förliste 1929, återbesöker Käringön efter 72 år. Nedan ur boken "Livräddarna" av Sigvard Berlin: "Ingrid Bewley var 13 år när hon räddades till livet i decemberstormen utanför Käringön. 2001 återvände hon som 85-åring tillsammans med sin son Bill för att besöka sin fars grav. Kapten Robert Bewley dog några dagar efter förlisningen. - Jag ville bli räddad och var för ung för att bli rädd. jag var mest bekymrad för min mamma som inte kunde simma och så minns jag att det var kallt, väldigt kallt, berättade Ingeid Huphrey, som hon numera heter, för pressuppbådet som följde hennes återbesök. - Visst känner jag sorg, men jag har ändå längtat efter den här stunden i över 70 år, säger Ingrid Humhrey då hon står framför faderns grav."

Ingrid Bewely vid sin fars grav 72 år efter förlisningen. Foto: Leif Jacobsson Ur boken "Livräddarna"

2005 - Stationen tillförs en Rescuerunner som är skänkt till minne av den tragiska helikopterolyckan i november 2003 utanför Rörö då en av Försvarsmaktens helikoptrar av modell Superpuma störtade i havet. Totalt doneras 6 stycken Rescuerunners till sjöräddningssällskapet i efterspelet av olyckan, en för varje omkommen besättningsmedlem. Rescuerunnern som stationeras på RS Käringön hedrar och bär namnet efter en av de förolyckade, Michael Waerneman, som med familj tillbringat många somrar i Marinens stuga på Vedholmen utanför Käringön.

Minnescermoni över offren i helikopterolyckan 2003 tio år senare Foto: Sjöräddningssällskapet

2007 - Den 24 april namnges Sjöräddningssällskapets 20:e båt i Victoriaklassen, Rescue Ilse Sanne. I samband med att Ilse Sanne stationeras på Käringön flyttas Rescue Lars Prytz till Holmsunds sjöräddningsstation. Till stationen doneras också Rescuerunner Mimmi Eliasson av samma donatorer.

Rescue Ilse Sanne i orkan, 38 m/s. Foto: Max Allan Niklasson

Rescue Hedvig - Under Sjöräddningssällskapets 100-årsfirande på Eriksberg i Göteborg namnges RS Käringöns nya båt i Gunnel Larsson-klassen, Rescue Hedvig. Rescue Thomas Stenberg flyttas under året till den nyöppnade räddningsstationen i Gävle.

Rescue Hedvig vid norra infarten till Mollösund 2015 Foto: RS Käringön

Rescuerunner Bohus.se - Under året tillförs även RS Käringön stationens tredje rescuerunner. Det är företaget Bohus som har donerat båten och den stationeras på Käringön med anledning av att den centrala utbildningen av rescuerunnerförare genomförs på Käringön.

RS Käringöns Rescuerunners i väntan på kursdeltagare Foto: Petter Olsson

2008 - Rescuerunner Pierre Hed skänks till stationen till minne av Pierre Hed, Mollösund. 

2009 - ytterligare en båt i Gunnel Larsson-klassen doneras, Rescue Märtha. Hon används som utbildningsbåt och reservbåt i distrikt Västkusten och står under Käringöns förvaltande. 

Rescue Märtha vid båtbrand i juli 2014 Foto: RS Käringön

2010 - Under året firar RS Käringön 90 år som sjöräddningsstation.

Vaktbyte sker på Käringön då uppsyningsman Jonas Smålander lämnar över ansvaret för stationen till Anders Bagge som arbetat vid stationen sedan 2002 och varit frivillig sedan 1990. Som ett av flera steg in i framtiden utbildar RS Käringön nu sina övriga sjöräddarkollegor i handhavande av Rescuerunner, Gunnel Larson-klassen samt utför utbildning i samband med nybyggnation av båtar i Victoria-klassen. Under året tar även den numera standardiserade utbildningen RM-SAR form med RS Käringöns Rescue Broström och sjöräddare i spetsen.

En sträng isvinter med ett väder som inte visat sig på många år gör att Rescue Broström får göra ett större antal insatser under vintern.

Rescue Broström i isigt vatten Foto: Marcus Seidel
Frivillig sjöräddare och sjuksyster Jane Abrahamsson vinschas upp i Lifeguard 901. Foto: RS Käringön

Sjöfartsverkets SAR-helikoptrar: Efter att tidigare haft avtal med Försvarsmakten om att dess helikoptrar skulle stå till förfogande vid SAR(Search And Rescue)-fall börjar Sjöfartsverket i ökad omfattning att själv upphandla civila helikoptrar i perioden från milleniumskiftet till ca 2009 då försvaret helt uppehåller med den servicen. Vintern 2010 gör RS Käringön en evakuering från fiskebåt i samverkan med Sjöfartsverkets helikopter Lifeguard 901 från Säve. RS Käringöns frivilliga sjuksyster Jane Abrahamsson vinschas upp i helikoptern efter patieten och flygs efter avlämnandet på sjukhus i Göteborg tillbaks till ön. Denna typ av samverkan är inte ovanlig i kustbandet men fångas vid detta tillfälle bra på bild. I likhet med Försvarsmaktens helikoptrar, och till skillnad från släktingen Ambulanshelikoptern, har SAR-helikoptern oftast inte läkare och sjuksköterska inkluderad i sin egen besättning. Till skillnad från Ambulanshelikoptern får SAR-helikoptern däremot operera över vatten vid t.ex. vinschning från båt.

RS Käringöns Jane Abrahamsson vinkar av Lifeguard 901. Foto RS Käringön

2013 - En ny sjöräddare påbörjar sin utbildning på stationen. Linn Waerneman, dotter till Michael Waerneman, ingår sedan 2013 i RS Käringöns frivilliga besättning. 

Linn Waerneman Foto: Emma Engström

2014 - 4 frivilliga sjöräddare från RS Käringön mottager utmärkelsen årets sjöräddare vid mässan Allt för sjön. Utmärkelsen motiveras av en direkt livsavgörande insats vid omhändertagandet av en 4 månader gammal bebis året innan. Utmärkelsen delas med en besättning från RS Böda.

Hösten 2015 påbörjar Sjöräddningssällskapet projeketet Gula Båtarna tillsammans med Schibsted Media Group som finansierar projektet via en insamling. Projektet syftar till att rädda liv på Egeiska havet i samband med den stora flyktingströmmen. Totalt har ca 3400 peroner omkommit på Medelhavet under 2015 innan projektet börjar och totalt undsätts drygt 1800 personer av Gula Båtarna fram till våren 2016. Totalt 6 personer från RS Käringön deltar i tvåveckorsperioder vid olika tillfällen (Micael Brodd, Jonas Smålander, Marcus Seidel, Petter Olsson, Maria Rehnberg och Anders Bagge). Då den numrärt största evakueringen av 145 personer sker, eftermiddagen 22:e februari 2016, är 3 personer från RS Käringön ombord på Rescue Postkodlotteriet som ombordtar 80 peroner varav 10 spädbarn. Tjänstgöringen på Gula Båtarna har gett frivilliga från hela Sjöräddningssällskapet inklusive RS Käringön nyttiga erfarenheter att använda vid tjänstgöringen hemma i Sverige.

Rescue Postkodlotteriet norr om Samos, Grekland. Totalt 87 personer ombord inklusive besättning

2016 - Den 6:e juni namngavs RS Käringöns nya sjöräddningsbåt, Rescue Sten A Olsson, på Käringön. Båten är donerad av Stena AB till minne av Sten Allan Olsson, som grundade bl.a. Stena Line, och är nummer 36 i Victoria klassen. Gudmor är Sten A Olssons dotter Madeleine Olsson Eriksson och båten kommer från och med dopet att vara i beredskap på Käringön.

Namngivning av Rescue Sten A Olsson Foto: Marcus Seidel

2019

2019 blev ett stort och viktigt år, både för RS Käringön men också för Sjöräddningssällskapet som organisation.

Stationshuset som byggts under ett antal år invigs äntligen den 1 juni med ett stort antal besökare trots att vädret för en gångs skull inte var med oss.

Rescue Mai Rassy namngiven i Ellös 12 juli 2019

Sjöräddningssällskapets nya båtklass samt den första båten i serien får sitt namn den 12 juli 2019 när en stor överraskning väntar alla anställda på Hallberg-Rassy-varvet vid 14.30. Då backas räddningsbåten in på planen där alla förväntasfullt väntar. En namngivning förrättas med stor pompa och ståt. Räddningsbåten får namnet Rescue Mai Rassy, donatorer är Christoph och Mai Rassy. Räddningsbåtsklassen får namnet Hallberg Rassy-klassen. Räddningsbåten körs sedan tillbaka till Swedeship Marine Djupviks varv och färdigställs under hösten. Båten levereras till stationen den 6 december. Den 12 juli samtidigt som Rescue Mai Rassy får sitt namn namnges också Rescuerunner Maisan som är däcksbåt till Mai Rassy.

Den 25 augusti var det dags för ytterligare en namngivning och en stor dag i Sjöräddningssällskapet Käringöns historia. Båt nummer 58 i Gunnel Larson-klassen får sitt namn vid bryggan ute på Käringön. Donator är Ivar Kjellberg Fastighets AB och båtens namn blir Rescue Hans Kjellberg.

Namngivning Rescue Hans Kjellberg på Käringön. Donatorerna med på bilden, Angelica Kjellberg, Hans Kjellberg

Ditt namn/era namn skrivs ut här