Medlemsuppdrag bogsering

Medlem ringer från sin position, strax söder om grundet Flisen i Vättern. Han behöver bogseringshjälp till Karlsborg. Rescue Wanäs med besättning lämnar Karlsborg och är strax på haveristens position och bogseringen startar. I Karlsborg, strax innan kl 21 landar vi in i haveristens hemmahamn och återvänder till egen kaj. Lämnar räddningsbåten och åker hemåt vid 2130.

Ditt namn/era namn skrivs ut här