Båt på grund med fem personer ombord

Larm om båt med ankarlina i propellern som blåst upp på grund. Rescue Wanäs och Rescue Anders Lindqvist larmas till nordvästra lilla Röknen. Tar kontakt med haverist under framkörning och får reda på att vädret lugnat sig och att de nu sitter uppe på grund med slagsida. Väl på plats väljer vi att kontrollera båten och eventuellt läckage efter att vi tagit ombord fyra passagerare på Rescue Wanäs. Befälhavaren på havererade båten stannar kvar och går igenom eventuella skador med befälhavare RS Karlsborg. Vi beslutar att bärga båten och bogsera den till lämplig hamn. Då de hör hemma i Motala väljer vi den platsen och kontaktar RS Motala och frågar om de kan möta upp och ta över bogseringen då den är tidskrävande och vi varit ute större delen av dagen. De tar över söder om Stora Röknen för fortsatt färd till Motala.

Yttre kontroller innan bärgning och vilket metod vi skall välja.
Lossdragning med Rescuerunner.
Vindruterapport lämnas. Rescuerunner går fram och kontrollerar passagerare och plats.

Ditt namn/era namn skrivs ut här