Sjöräddning, nöd

Larm inkom vid 15.30. Vi får uppgifter om drivande båt norr om kampudden utanför Vadstena. Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) meddelar att de försöker få en Resuerunner från RS Vadstena-Motala  i vattnet. Vi går mot Vadstena i lite grovsjö. Under tiden har de fått i en Rescuerunner som påbörjar sök mot kampudden. Rescuerunnern hittar haveristen och alla är vid god vigör. Beslut om bogsering till Vadstena som närmsta hamn tas och vi fortsätter in som följebåt när Rescuerunnern bogserar. Efter avslutat uppdrag vänder vi hem vid kl 17.00.

Ditt namn/era namn skrivs ut här