Söndagsövning

På söndagen var det dags att ge sig ut på sjön och öva några moment. Vädret var bra.

D.v.s vädret var egentligen inte så fint men eftersom vi bl.a. övade med radar så var det perfekt. Regn och vågor gjorde det lite besvärligare, det är bra.

Det går att hitta rätt position ute på sjön utan att använda plottern. Men vi tränade också på handskas med den förstås.

Radarnavigering

Fredrik tar hjälp av radar för att navigera fram till en given position.

Om Du behöver hjälp på sjön, ring vår jourtelefon:

Karlsborg 0705818065

Vadstena-Motala 0705808154

Visingsö 0705808152

Vid nöd/fara för liv: ring 112, begär sjöräddning

Ditt namn/era namn skrivs ut här