Drunkningstillbud - luftmadrass

Larm om en luftmadrass med en person på som flyter ut från strandlinjen i den hårda frånlandsvinden, strax norr om Vitemölla hamn.

Snabb kvittens av larm och framme på aktuell plats / position ca 5 minuter senare ser vi inget, inga personen på stranden som vinkar eller ger sig till känna, kort efter återkallar Sjö & Flygräddningscentralen oss.

Personen har kunnat ta sig iland själv.

Slutet gott.

Ditt namn/era namn skrivs ut här