Försvunnen 6 årig flicka i furuboda

Vi lämnar hamn 10 minuter efter larm och får tilldelat oss sökområde söder Yngsjö - gropahålet strandnära, när vi är på position ca 21.40 tillsammans med HKP lifegard 904, får vi ett lugnade besked om att flickan återfunnits välbehållen.

Rescue Britt och Rescuerunner Johan sökte norr gropahålet.

Larmet var ett polisiärt ärende.

Slutet gott!

Ditt namn/era namn skrivs ut här