Segelbåt med maskinhaveri

Segelbåt som lämnat Kivikshamn för maskin, strax utanför hamnen då de tänkt sätta segel lägger maskinen av.

Vid tillfället har vi pålandsvind med ca 8 m/s, båten driver in mot hamn pirarna och ankaret får inte riktigt fäste.

Snabbt på plats och säkrar upp båten, därefter bogsering iland.

40 minuter efter larm ligger båten väl förtöjd i Kivikshamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här