Samövning i Sjöfartsverkets regi

24 mars kl 18.00 fick vi ett övningslarm om att en man hade fallit överbord norr om Åhus och Rescue Sparbanken Syd avgår från Kivik. Rescue Britt kommer fram på platsen först och börjar mäta strömmen för att få en uppfattning var personen kan tänkas vara. Lotsbåt 792 ansluter och får OSC rollen, även Lifeguard 904 ansluter. Strax före 19.30 hittas personen i vattnet välbehållen. Samtidigt kommer ett ytterligare övningslarm om att en turfiskebåt med 8 man ombord där 5 man + en flotte har hamnat i vattnet. Rescue Sparbanken Syd hittar 1 lätt nedkyld man i flotten. Ytterligare 2 st hittas innan övningen avbryts. Under övningen var det bra väder med liten sjögång.

Övning 24 mars 2011

Ditt namn/era namn skrivs ut här