Konsten att välja rätt navigationssystem

Många olyckor och grundstötningar som försäkringsbolaget Alandia fått skadeanmälningar om verkar ha berott på fel i delar av navigationssystemen. Eller att systemen använts fel. Därför har bolaget gjort ett test av plottrar och elektroniska sjökort för lite större fritidsbåtar. Sjöräddningssällskapet ställde en båt till testets förfogande. Provet leddes av Lars Littke, expert på och lärare i högfarts- och mörkernavigering. Han är dessutom frivillig sjöräddare.

Lars Littke

Ni har testat system avsedda för större fritidsbåtar. Vad ska den som bara vill ha en mindre plotter göra?

  • Vi testade några elektroniska sjökort som även finns för små handhållna plottrar, surfplattor och smarta mobiler. Så testet är värt att läsa även för den som inte vill lägga så mycket pengar på ett navigationssystem, eller som har en mindre båt.

Varför säger testet att en ovan sjöfarare bör välja ett rastrerat sjökort?

  • Därför att rastrerade sjökort alltid visar exakt det som papperssjökortet visar. Ingenting går att plocka bort och därmed minskar risken för misstag. I ett vektoriserat sjökort kan man plocka bort viss information och glömmer man lägga tillbaka den i ett stressat läge, kan det gå illa. Ett rastrerat kort fungerar däremot sämre i riktigt små skärmar eftersom de snabbt blir svårlästa när man överzoomar sjökortet från originalskalan.

Går det bra att använda surfplatta?

  • Ja, men en liten plotter är nästan alltid bättre. Surfplattor är känsliga för fukt, stötar, solljus och värme. Använder man den inbyggda GPS:en bör man dessutom ha plattan i sittbrunnen, för att ge signalen fri horisont mot satelliterna. Och där stänker det och solen lyser in i skärmen. Surfplattor är däremot utmärkta back up-system till papperssjökort eller plotter.

Hur viktigt är det att navigationssystemet uppdaterar ofta?

  • Det är mycket värdefullt, i synnerhet om du har en snabb båt. Kör du i 30 knop hinner du 15 meter per sekund. På tio sekunder rör sig båten 150 meter. Då är det viktigt att positionen uppdateras minst fem gånger per sekund. Helst tio gånger.

Och kursberäkningen?

  • Den gör också att man absolut bör satsa på en GPS som uppdaterar ofta. Har man dessutom pengar till en GPS-kompass, kan man få en mycket precis och sann kurs, även när båten ligger stilla.

Det finns olika GPS:er, vad ska man välja?

  • Man ska välja kvalitet och prestanda efter behov. Den som bara kör båt i dagsljus och gott väder behöver kanske inte en GPS som ger lika snabba beräkningar och precisa positionsuppdateringar, som den som ska navigera i mörker och dimma. Den som anser sig ha råd kan köpa en DGPS, för att få så bra positionsnoggrannhet som 1-2 meter.

Rapporten ”Alandias test av plottrar och elektroniska sjökort” finns att ladda ner på [www.alandia.se](http:www.alandia.se/). Observera att testet är Alandias eget och att alla slutsatser är gjorda av försäkringsbolaget. //

Ditt namn/era namn skrivs ut här