Båt i vassen

Styrpulpetsbåt som fått stopp och drivit in i vassen, en besättningsman simmar in till båten och drar den ut på djupare vatten så den kan fortsätta på egen hand.

Ditt namn/era namn skrivs ut här