Grundstötning

Medlem gick på grund och kom ej loss. Vi assisterade med lossdragning som gick enkelt och smidigt. Haverist kunde fortsätta färden för egen maskin.

Ditt namn/era namn skrivs ut här