Medlem med motorproblem.

Kl.15.52 väcks jourskepparen ur sin eftermiddagsslummer av jourelefon från medlemscentralen gällande båt med maskinproblem nära Gårdskär, syd Kristinehamn. Avg.kl16.10 med Rescue Figaro mot angiven position. Vid ankomst noterades att där fanns ingen båt. Kontaktade medlemmen på telefon för att få närmare position. Det visade sig då att hans position var ca. 2 distansmin. längre åt sydväst. Förflyttade oss till korrekt plats och kopplade upp och bogserade honom till service bryggan vid stationen för ytterligare assistans utanför Sjöräddningssällskapets ansvarsområde .

Ditt namn/era namn skrivs ut här