Medlemsuppdrag

Medlem ringer jourtelefon om att han grundstött ute på Hjalmarsfjärden. Rescue Victorias jourbesättning utgår för att assistera medlem till sin hemmahamn

Ditt namn/era namn skrivs ut här