Motorhaveri i kvällssol

Efter en härlig dag vid klipporna startade inte motorn. Alla kända knep och trix testades men den ville inte komma i gång. Haveristen låg kvar väl ankrad och förtöjd tills vi anlände. Vi assisterade till service ryggan för reparation.

Ditt namn/era namn skrivs ut här