Fiskefartyg med maskinhaveri

Rescue Victoria assisterade Rescue Hammarö med bogsering av fiskefartyg, ca 20 meter, med maskinhaveri. Insatsen inleddes med samtal och larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) ca kl 17. Rescue Victoria bemannades och kunde efter snöröjning lämna kaj kl 17.30. När vi kom ut i öppet vatten mötte vi krabb sjö som med rådande vindriktning och temperatur gjorde risken för nedisning stor. Gångtiden till haveristen, som enligt JRCC fanns syd Klackens fyr blev därför av säkerhetsskäl ca 2 timmar. Haveristen hittades med hjälp av radar och Rescue Victoria kunde snabbt koppla bogsering. Sjöhävningen i kombination med is och snö gjorde arbetet på däck riskfyllt.

Bogsering mot Skoghalls hamn inleddes kl 19.40. Fart begränsades till ca 4 knop för att inte riskera brott på bogserlinan i den krabba sjön. Rescue Hammarö anslöt några minuter senare och assisterade med vägvisning i mörkret. Under vägen till Skoghalls hamn fick vi information att vi i stället skulle bogsera haveristen till hamnen i Mörudden. Genom ett utmärkt samarbete med Rescue Hammarö kunde vi utan problem kl 22.30 förtöja haveristen vid Möruddens kaj. Recue Victoria satte kurs hemåt men upplevde efter en kort tid att vi också på hemvägen tog mycket sjö över oss och fartyget blev snabbt nedisat. Farten fick därför sänkas och förtöjning i hemmahamn blev kl 01.09. Temperaturen var vid förtöjning -8 grader.

Ditt namn/era namn skrivs ut här