10 meter stålkryssare med motorhaveri

RS Västerås larmades via Medlemscentralen om en 10 meter lång stålkryssare med motorhaveri. Rescue Odd Fellow Mälaren befann sig i närheten under övning och gick till haveristen. Motor kontrollerades och beslut togs att bogsera haveristen till sin båtplats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.