11 kanotister behöver hjälp

JRCC skickar larm om 11 kanotister som överraskats av högre sjögång än väntat, vissa har fallit ut kanoterna. RS Torekov avgår med både Rescue Gripen och Annie bemannade med nio frivilliga sjöräddare.

Samtidigt avgår även RS Höganäs med deras räddningsbåtar Lars Lindfelt och Kullen med 6 frivilliga sjöräddare. Vi går med fler enheter och mycket erfarna sjöräddare för att hantera uppkommen situation på ett bästa sätt.

RS Höganäs är på plats först utanför Kullens fyr och gör en första observation att personer har ramlat ur sina kajaker och behöver hjälp. Vi anländer med Rescue Annie och Gripen och tar upp två personer som är frusna och skärrade samtidigt som RS Kullen hjälper ytterligare en person. Alla tre räddade sätts över på RS Höganäs båtar och dom förs skyndsamt in till hamn för att få torra och varma kläder.

Dom kvarvarande kanotisterna paddlar tillbaka till Mölle hamn men med övervakning av RS Torekovs två båtar om någon ny situation ev skulle uppstå. 

Allt går som det ska och allt avlöper väl.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.