Två personer genom isen

Larm om två personer i vattnet öster om Sundbyholm. Vi går från Västerås omgående. På grund av dålig is och rännor försvåras framfärden till olycksplatsen. Vid framkomst ser vi fyra personer i vattnet och en person på räddningspulka. Vi går fram och plockar upp två personer och transporterar dem till väntande ambulans. Därefter går vi ut och plockar upp tre personer från räddningstjänsten som hjälpt personerna i vattnet. Alla välbehållna men nedkylda. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.