2 personer genom isen utanför Sundbyholm

Larm om 2 personer i vattnet öster om Sundbyholm. Vi går från Västerås omgående. På grund av dålig is och rännor försvåras framfärden till olycksplatsen. Vid framkomst ser vi 4 personer i vattnet och en person på räddningspulka. Vi går fram och plockar upp 2 personer och transporterar dem till väntande ambulans. Därefter går vi ut och plockar upp 3 personer från räddningstjänsten som hjälpt personerna i vattnet. Alla välbehållna men nedkylda. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.