21 m 30 ton motorbåt på grund

Vi avgår med Rescue Henry Andersson, tre man i besättningen, mot grundstött 21 m och 30 ton tung motorbåt byggd i stål. Vi släpper över en i besättningen för att undersöka möjligheterna att dra loss haveristen och bogsera båten. Efter besiktning av båt, närområde och kontroll av väder, beslutar vi att vänta med lossdragning och bogsering till det ljusnar och då med två enheter. Området är för trångt och vinden för utmanande i mörkret, för att kunna dra loss och påbörja bogsering på ett säkert sätt. Haveristen säger sig helt sakna styrförmåga. Vi kommer överens med haveristen att återkomma nästa dag under förmiddagen med två enheter.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.