3 x Förebyggande

Man vet aldrig vad som väntar när jourbesättningen kastar loss för ett kortare uppdrag... tre uppdrag och sex timmar senare ligger vi åter vid kaj.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.