33 fots motorbåt på grund utanför Pålsundrt Mörkö

33 fots motorbåt på grund utanför Pålsundet Mörkö. Det är svårt att komma åt haveristen med bogsertrossen. Kastlina blir nödvändigt att ta hjälp av. Vi drar loss haveristen och kopplar vid sidan av räddningsbåten. Funktionskontroll görs samt koll att haveristen inte tar in vatten. Efter det tar sig haveristen vidare för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.