36' segelbåt på grund norr om Dämmarn

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) att segelbåt gått på grund. Tre frivilliga sjöräddare begav sig av med Rescue Häradssparbanken mot haveristens position. Under framgång kom haveristen loss från grunden och efter en stunds egenkontroll meddelade personen inga skador eller vatteninträngning. JRCC återkallarde larmet och Rescue Häradssparbanken återvände till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.