38 fots segelbåt driver mot grund

38 fots segelbåt med två vuxna och två barn ombord  driver mot grunt vatten mellan Gustav Dalén och Ringsö. Vi och kustbevakningen går mot haveristen. KBV är först på plats och bordar haveristen för att assistera dem. När vi kommer på plats är de nödställda kopplade för bogsering med en kustbevakare ombord som hjälper till med att styra båten. Situationen är nu under kontroll så vi påbörjar vår färd till hemmahamnen i Trosa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.