39 fots motorbåt på grund syd Oaxen

39 fots motorbåt har kört på grund söder om Oaxen. De har kommit loss men har begränsad framdrivning. Haveristen tar inte in vatten men är osäker på hur skadad båten är. Vi möter upp dem och följer med dem till hemmahamn. De har svårt med styrningen och behöver bogseras in till sin plats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.