39 fots segelbåt på grund

Larm om att en 39 fots segelbåt står på grund. Vi avgår mot området och väl framme hjälper vi ägaren av grundet. Båten är okej och kan fortsätta på egen hand. Vi återgår stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.