40 fot segelbåt med maskinhaveri

40 fot segelbåt med maskinhaveri önskar bogsering in till hamn. Avgår med både Rescue Erik Westerström och Rescue Skåre då åskbyar i området riskerar att ställa till det. Framme i området har båten redan fått hjälp av fritidsbåt in i hamn. Rescue Erik Westerström återgår Trelleborg. Rescue Skåre går in i Skåre hamn och talar med haverist innan hemgång. Allt väl, bryter och återgår Trelleborg.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.