42 fots segelbåt med motorhaveri nära farled

Under pågående bogsering blir Rescue Hans Carlsson kontaktade av Sjö- och Flygräddningscentralen angående en segelbåt med motorhaveri nära vår position. Efter att vi lämnat första båten vid kaj begav vi oss till haveristen som nu befann sig nära farled. På grund av motorhaveri och ej riggade segel efter sjösättningen kunde inte haveristen manövrera själv så vi bogserade till deras båtplats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
NE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.