50 fots Princess på grund

50 fots fartyg på grund och tamp i propellern

Strax före lunch fick vi samtal om en Princess på 50 fot som gått på grund vid Myrängsflaket norr om Kymmendö. De hade även tamp i propellern.

Vid framkomst började vi med att kontrollera att allt var lugnt ombord och att ingen inträngning av vatten skett. Under tiden hade de kontaktat sitt försäkringsbolag.

Därefter dök vi ner och lyckades få loss tampen ur propellern och kontrollerade skadorna. Bedömningen blev att de kunde fortsätta till hemmahamn Gålö för lyft.

Helge & Johan

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.