5m båt kapsejsat väst Rätö

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) 5 personer i vattnet efter att deras 5m båt slag runt. Samtliga upplockade av privatbåt och räddningstjänsten när vi kommer på plats. Samtliga kraftigt nedkylda och avförs tlll sjukhus för vård. Sydost 15m/s, -1 och måttlig sjö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.