Alger i dieseltanken

Alger i dieseltanken kan ställa till problem när man minst anar. Medlem får hjälp att komma tillbaka till hemmahamn då motorn stannat pga. stopp i bränslerören. Under vår framkörning lyckas medlemmen få start på motorn via en provisorisk slang som fanns med ombord. Vi går med bredvid in till hemmahamn då det blåser friska vindar och driftsäkerheten är osäker pga. av den provisoriska bränsletillförseln.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.