Alltför glad i att grilla

Omdömet svek när några grillade på Torrbänken. Ansvaret fanns dock kvar så vederbörande larmade 112. Kustbevakningen var först på plats och släckte denna lilla men pyrande markbrand.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.