Ambulanslarm prio 1

Larm från SOS Alarm gällande mycket brådskande vårdbehov. Vi lämnar kaj på 6min med ambulanspersonal ombord. Inom 18min från larm når vi närmaste brygga. Ambulanspersonal gör bedömning om patientens vidare vårdbehov.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.