Ambulanstransport

I början av veckan fick jourgruppen prio 1 larm från SOS larm med begäran om transport ut till Höga Kustens skärgård. Efter att Rescue Ilse Sanne lastats med besättning och ambulanssjuksköterskor avgick transporten skyndsamt till destination. Efter att patienten lastats återgick färden till stationskajen där patienten lastades över till ambulansen för vidare färd.

Rescue Ilse Sanne återställdes inför kommande larm.

#Högakusten #Ambulans #Frivilliga # Ambulanssjuksköterskor #SSRS #Rescueilsesanne

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.