Ambulanstransport

SOS larmar ut ett prio 2 larm på eftermiddagen.

Rescue Ilse Sanne bemannas med tre st frivilliga sjöräddare och inväntar ambulanssjuksköterskor från ambulansen i Örnsköldsvik. Avgår mot destinationen i Höga Kustens skärgård, där patienten tas ombord och återfärden till stationen påbörjas. Rescue Ilse Sanne slutför sitt uppdrag och patienten lastas över till vägambulans för vidare transport.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.