Ambulanstransport

Vid framkörning till ett medlemsuppdrag, kallar SOS med ett prio 2 larm. Rescue Isle Sanne vänder åter till hemmahamn och inväntar ambulanssjuksköterskor från ambulansen i Örnsköldsvik.

Under tiden bemannas Rescue Yvonne Bratt med två st frivilliga sjöräddare för att assistera vid SOS uppdraget.

Efter ambulanspersonalens ankomst avgår båda enheterna till angiven position. Vid framkomst övergår ambulanssjuksköterskorna med medicinutrustning till Rescue Yvonne Bratt för transport in till land och den väntande patienten. Efter ett första omhändertagande återgår ambulanssjuksköterskorna med patient till Rescue Yvonne Bratt för transport till Rescue Ilse Sanne som ligger på redden.  Efter att både patient och ambulanssjuksköterskor befinner sig ombord, påbörjas färden tillbaka till stationskaj där patienten transporteras vidare med vägambulans.

Efter att Rescue Yvonne Bratt slutfört uppdraget tilldelas hon det tidigare medlemsuppdraget, med en bogsering av en medlem med maskinhaveri. 

Efter slutförda uppdrag återställs båda enheterna i väntan på nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.