Ambulanstransport

Ambulanstransport.

SOS påkallade vår uppmärksamhet med ett prio 2 larm, avseende en ambulanstransport.
En person i Skuleskogens naturreservat var i behov av sjukvård.

Rescue Ilse Sanne och Rescue Yvonne Bratt bemannades och efter att ambulanssjuksköterskor anlänt avgick båda enheterna till angiven destination.

Under tiden för framkörning utförde räddningstjänsten en landbaserad insatts genom att föra patienten till överenskommen landstigningsplats. Vid ankomst hade räddningstjänsten några kilometer kvar till överenskommen plats, varför ambulanssjuksköterskor flyttades över till Rescue Yvonne Bratt för transport till stranden och en promenad för att möta upp patienten.

När patienten och blåljuspersonal ankom stranden togs patient och ambulanssjuksköterskor ombord på Rescue Yvonne Bratt för transport ut till Rescue Ilse Sanne. Efter en säker överflyttning påbörjades färden tillbaka till hemmahamn och patienten fördes vidare med vägambulans till sjukhus för vidare vård.

Uppdraget utfördes med ett gott och säkert samarbete mellan våra enheter och blåljuspersonal.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.