Ambulanstransport

Ikväll kom ett larm från SOS Alarm, med begäran om transportassistans av en patient från skärgården. Räddningsbåten Rescue Ilse Sanne bemannades med fyra frivilliga besättningsmän och styrde till Köpmanholmen där två ambulanssjukvårdare hämtades. Därefter åkte vi till patienten som efter omvårdnad lastades i Rescue Ilse Sanne för transport åter till Köpmanholmen, för vidare transport till sjukhuset med vägambulans.

Efter hemkomst iordningsställdes Rescue Ilse Sanne i väntan på nya uppdrag.

#SSRS #Sjöräddningssällskapet #Ambulans #Ilsesanne #Högakusten #Örnsköldsvik

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.