Ambulanstransport

Under söndagskvällen inkommer ett larm med begäran om en ambulanstransport för en skadad vandrare i Skuleskogen. Rescue Ilse Sanne bemannas och avgår mot avtalad destination. Blåljuspersonal har med gemensamma muskelkrafter genomfört en 2 timmars transport av patienten till avtalad position där vi möter upp och tar ombord både patient och blåljuspersonal för transport till närliggande hamn där landsvägsambulans väntar för vidare transport till sjukhus.

Rescue Ilse Sanne återgår till hemmahamn och återställs inför nya uppdrag.

#Sjöräddningssällskapet #Ambulans #Räddningstjänst #Högakusten #Skuleskogen #Frivilliga #Örnsköldsvik

 

@ambulansenornskoldsvik  @ornskoldsviksraddningstjanst

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.