Ambulanstransport

Ambulanstransport.

Joursökarna larmade om en prio 1:a ambulanstransport. Snabbt bemannades Rescue Ilse Sanne med fyra frivilliga sjöräddare tillsammans med två ambulanssjuksköterskor från ambulansen i Örnsköldsvik @ambulansenornskoldsvik 
Lämnade hemmahamn skyndsamt och styrde mot angiven destination i Höga kustens skärgård. Vid ankomst landsteg ambulanspersonalen och vidtog ett första omhändertagande. Frivilliga sjöräddare iordningställde Rescue Ilse Sanne för en patienttransport och assisterade ambulanspersonalen med förflyttning av patienten på bår till Rescue Ilse Sanne. Efter en säker ilastning av patienten vidtog en snabb återresa till hemmahamn där patienten förflyttades till landsvägsambulans för vidare transport till sjukhus och vård.

Rescue Ilse Sanne och återställdes inför nya uppdrag.

 

#SSRS #Ambulans #Frivilliga #Sjöräddningssällskapet #Högakusten #Regionvästernorrland

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.