Ambulanstransport

Årets första uppdrag blev en sjuktransport från Holmön. Vi bemannar Rescue MinLouis med fyra frivilliga sjöräddare och går 00.30 mot Norrfjärden för att hämta upp ambulanspersonalen och sedan gå vidare mot Holmön och anländer dit ca 01.30. Patienten går själv ombord och vi kan på börja resan tillbaka mot Norrfjärden och väntande ambulans efter bara några minuter. Efter att patienten är avlämnad går vi tillbaka till hemmahamn Patholmsviken och avslutar uppdraget med att bunkra båten.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.