Ambulanstransporter

Ambulanstransporter.

Fredagskväll skickade SOS ett prio 2-larm, med begäran att bistå ambulansen med en transport inom Höga Kustens skärgård.

Rescue Ilse Sanne bemannades av jourlagets besättning och efter att ambulanssjuksköterskor anlänt påbörjades färden till angiven position.

Ett första omhändertagande utfördes på plats varefter patienten lastades och återfärden påbörjades till hemmahamn och därefter vidare transport av patienten med vägambulans.

Lördag fm larmade sökarna igen med ett nytt prio 2 larm från SOS, även denna gång med begäran om att bistå med en transport. Rescue Ilse Sanne bemannades snabbt och klargjordes för avfärd i väntan på ambulanssjuksköterskor från ambulansen i Örnsköldsvik. Efter att alla var ombord avgick Rescue Ilse Sanne till av SOS angiven position i Höga Kusten.

Vid ankomst förbereddes patienten för transport åter till hemmahamn och vidare med vägambulans för fortsatt vård på sjukhus.

Efter respektive uppdrag återställdes Rescue Ilse Sanne.

 

#SOS #Högakusten #Frivilliga #Sjöräddare #Ambulans #Rescueilsesanne #Örnsköldsvik @ambulansenornskoldsvik 
 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.