Ankare får ej fäste efter motorhaveri.

Larm från en båt med motorhaveri som driver mot land trots att de har kastat i 2st ankare. När vi anländer har de ca 30 meter kvar innan de driver upp på grund. Vi kopplar dem till Rescue Sune och bogserar till deras båtplats i Stacka.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.