Ankaret fastnade

En medlem har vid ankring lyckats få fast det ordentligt, så när ankaret ska upp igen sitter det fast, trots idoga försök och olika metoder. Detta blir ett perfekt uppdrag för Rescue Anna Sofia och dagens besättning som beger sig mot Rörkobben. På plats sänker vi ner vår bogsertross runt medlemmens ankartamp och när vi tror oss ha nått botten sträcker vi hela trossen och drar i motsatt riktning från hur ankaret lades och spänner upp. Efter ett ordentligt gaspådrag släpper ankaret och medlemmen kan lyfta upp detta egen hand. Vi samlar ihop oss och medlemmen kan fortsätta sin seglats med båda sina ankare ombord.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.