Ännu en natt till sjöss

Även denna kväll ringer telefonen strax efter 21. En medlem har drabbats av maskinhaveri och befinner sig långt ut till sjöss. Den tilltagande vinden och sjöhävningen gör arbetet ombord svårt vilket fått till följd en lindrigare handskada ombord. Vår besättning bemannar stationens bägge enheter och beger sig mot positionen. Väl framme kan personskadan bekräftas vara av lindrigare art men assistans till hamn är nödvändig. Rescue Elsa Johansson kopplar båten och drar mot Trelleborg medan Rescue Skåre går mot Trelleborg för att där vara stand-by för att assistera vid tilläggningen. Ca. klockan 03 anlöper Rescue Elsa Johansson och haveristen Trelleborgs hamn där en i Rescue Skåres besättning går ombord för att hjälpa haveristen till en trygg tilläggning. Ca. klockan 04 är vår besätting åter hemma.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.