Anrop via VHF

På väg tillbaka efter övning blir vi uppmärksammade av en 25 fots motorseglare som kallade över VHF. Han hade fått haveri på maskinen bara ett hundratal meter utanför hamnen. Vi kopplade upp för bogsering och drog båten till sin plats. VHF-radion är ofta en bortglömd utrustning, men kan vara nyttig att ha tillhands. Haveristen kunde snabbt uppmärksamma oss och sin omgivning innan läget hann bli farligt. En ny blivande medlem kan åka hem och fira påsk.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.